Noen vanlige myter om selvmord

Slider_Tree-1030×360

Faren med myter og forestillinger er at de hindrer oss i å gjøre de riktige grepene. Når det gjelder selvmord finnes det mange myter. Her er noen eksempler:

Noen vanlige myter om selvmord

 • 1. Årsaken til selvmord har bakgrunn i rasjonelle tanker om verdien av livet

  De aller fleste selvmord skjer imens pasienten er psykisk ustabil eller under påvirkning av rus. Det viser majoriteten av de oppfølgningene som er er gjort i etterkant av selvmord. Mange selvmordsforsøk er dessuten impulshandlinger og skjer innen den berørte har rukket å tenke gjennom situasjonen.

 • 2. Det går ikke an å hindre en person som har bestemt seg

  Mellom 85 og 90 prosent av alle som har et alvorlig selvmordsforsøk bak seg ender ikke opp med å ta livet sitt senere. Selv de mest alvorlige selvmordstankene kommer og går. Mange av de som har overlevd et selvmordsforsøk spør seg selv etterpå: “Hvordan kunne jeg tenke sånn?”. Det er lett å undervurdere menneskers livsvilje, for selv om det er lett å ta sitt eget liv – rent teknisk, er det allikevel psykologisk vanskelig.

 • 3. De som snakker om selvmord, gjør det ikke

  De fleste som begår selvmord har pratet om det tidligere. Det er er ikke dermed sagt at omgivelsene alltid har fanget opp budskapet. De som antyder at de har selvmordsplaner tror nenlig ofte at de har uttalt seg tydeligere enn de i virkeligheten har.

 • 4. Selvmord skjer plutselig, uten forvarsel

  De fleste selvmord har en lang forhistorie. Selvmordsproessesen kan pågå i flere år og innledes med selvmordstanker som blir alvorlige og leder til selvmordsforsøk. I visse tilfeller avsluttes prosessen med et fullbyrdet selvmord. Den langdragne prosessen gjør at er mulig å finne strategier for å bryte den.

 • 5. Å snakke om selvmord kan "vekke" den sovende bjørnen

  Å snakke om selvmord innebærer ikke at man “setter griller i hodet” på noen. Derimot kan det føre til at de slumrende selvmordstankene kommer til overflaten, noe som kan være bra. Når vi blir bevisste på tankene våre, blir vi også bevisste på at vi trenger å oppsøke hjelp.

 • 6. Det er ikke rart selvmordsraten øker, bare se på samfunnet!

  Den største selvmordsøkningen i Norge fant sted på 1970-tallet og fortsatt gjennom 80-tallet. Fra 1990 har selvmordsraten sunket. I 2013 tok 548 personer sitt eget liv i Norge.