Styret

Slider_Tree-1030×360

Vi trenger deg!

Vi trenger flere engasjerte personer over hele Norge

som kan bidra på forskjellige måter i organisasjonen

Engasjer deg i Suicide Rescue!

- Sammen redder vi liv!

Styret i Suicide Rescue

Suicide Rescue er en frivillig organisasjon som ble stiftet i Sverige 2013. I dag er organisasjonen aktiv i Norge og Sverige, men i fremtiden kommer vi til å utvide til flere land etter hvert. Vi jobber aktivt med å hindre selvmord blant barn, ungdom og unge voksne, men vi finnes for alle som strever med selvmordstanker. Styret består i oppbygningsfasen av følgene nøkkelpersoner:

Johan Sjöholm

Johan Sjöholm

Generalsekretær og styreleder

Allerede som 13-åring begynte Johan å engasjere seg i SOS rasisme, Amnesty international og feltbiologene. Siden da har han staret opp en rekke bedrifter og har nå sist tatt et studie på Hyper Island og er utdannet e-Commerce Business Manager.

Den 13. mars 2013, 25 år etter at storebroren hans tok sitt eget liv bestemte Johan seg for at han ville bruke kunnskapene og erfaringene sine gjennom å bli sosial entreprenør og bygge opp noe viktig som virkelig kunne gjøre en forskjell.

Dick Sjøholm

Dick Sjøholm

Nestleder

Etter 30 år som selvstendig næringsdrivende i både Sverige og Norge har Dick en bred erfaring med å drive både effektivt og fremgangsrikt styrearbeid. I sin kontakt med kriminalomsorgen og de sosialtjenestene har han bidratt til at mange mennesker med psykiske problemer og rusavhengighet har fått en bedre hverdag. På grunn av selvmord i familien har Dick opplevd den sorgen det er å miste noen. Som en del av styret både i Norge og Sverige kan Dick selv være med å bidra til organisasjonen, og hjelpe mennesker som har det vanskelig.

Styret i Suicide Rescue i Sverige

Suicide Rescues styre i Sverige består av:

Johan Sjöholm

Johan Sjöholm

Generalsekreterare, Styrelseordförande

Redan som 13-åring började Johans engagera sig i SOS Rasism - Rör inte min kompis, Amnesty International och Fältbiologerna. Sedan dess har han startat upp en handfull företag och har nu senast på Hyper Island utbildat sig till e-Commerce Business Manager.
Den 13 mars 2013, 25 år efter att sin storebrors självmord, beslutade sig Johan för att ta tillvara på sina kunskaper och erfarenheter som social entreprenör, till att vara med och bygga upp något som kunde göra skillnad på riktigt.

Jonathan Engvall

Jonathan Engvall

Ledamot

Jonathan är 25 år och arbetar som e-boksredaktör och projektledarassistent på Bonnierförlagen Digital. Med ett gediget intresse för att skriva tillför han en tydligare kommunikation gentemot medlemmar, samarbetspartners, media etc. Jonathan har sett vad självmord och psykisk ohälsa kan göra med människor, särskilt de anhöriga och därför anser han att Suicide Rescues arbete är otroligt viktigt. Inte bara för att konkret få en medmänniska att må bättre, utan även för att sprida kunskap om självmord och bidra till att få bort det tabu och stigma som idag existerar.

Mary Borgeir Skoglund

Mary Borgeir Skoglund

Kassör

Mary har tidigare arbetat som kanslist på Borås Basket, M7 Borås samt ansvarat för den löpande bokföring- och reskontrahanteringen för ett flertal aktiebolag. Under 16 års tid har hon arbetat inom Psykiatrin på Lillhagens Sjukhus i Göteborg samt på Borås Lasarett. Detta har resulterat i att hon fått stor människokännedom och erfarenhet från människor som haft svårigheter i livet. 1988 förlorade hon sin 19-åriga son Björn i självmord och vill därför, utöver sin styrelseroll som kassör för Suicide Rescue, även hjälpa och stötta andra medmänniskor volontärt.

Brith Fors

Brith Fors

Suppleant

Brith är 47 år och bosatt strax utanför Varberg men är ursprungligen från Borås. Efter att förlorat sin lillebror känns det oerhört viktigt att som överlevare och medmänniska få vara med och ge andra det stöd och hopp hennes bror inte fick. Suicide Rescue är en livsviktig organisation som hon självklart gärna engagerar sig i som styrelsesuppleant och volontär.

Leif Skoglund

Leif Skoglund

Suppleant

Sjuhäradsbon Leif har ägnat en stor del av sitt liv inom byggbranschen liksom med ideellt föreningsarbete. Han har personligen blivit drabbat av att en familjemedlem tog sitt liv. Förutom att vara en del av Suicide Rescues styrelse är han även engagerad volontärt.

Som glad pensionär känner Leif att han både har tid att rå om sig själv och sin familj och samtidigt som medmänniska finnas där för andra.

Dick Sjöholm

Dick Sjöholm

Suppleant

Efter 30 år som egenföretagare i både Sverige och Norge har Dick en bred erfarenhet av att bedriva ett både effektivt och framgångsrikt styrelsearbete. I sin kontakt med Kriminalvården och de sociala myndigheterna har han bidragit till att många personer med psykiska problem och drogberoende fått en bättre vardag. På grund av självmord i familjen har Dick känt på den fruktansvärda sorg det är att mista någon man håller kär. Som del av styrelsen för Suicide Rescue både i Sverige och Norge, kan han vara med och aktivt bygga upp en organisation som med sitt arbete kan nå ut till människor som mår dåligt och motverka självmord.

Nominer noen til styret!

Vil du nominere noen du syntes burde sitte i styret til Suicide Rescue? Eller vil du selv sitte i et av Norges viktigste styrer? Da er du velkommen til å fylle ut skjemaet: