Suicide Rescue er en frivillig organisasjon som jobber aktivt for å forhindre selvmord. Vi fokuserer spesielt på barn, ungdom og unge voksne, men vi hjelper alle som har selvmordstanker.

Vi jobber ut fra helhetlig perspektiv der Suicide Rescue: 

Pro-aktivt oppsøker og tar kontakt med personer som har gitt uttrykk for at de lurer på, eller har bestemt seg for å begå selvmord.

Tilbyr støtte til personer som har behov for å prate med et medmenneske som lytter.

Jobber for å styrke den psykiske helsen med ulike individtilpassede tiltak og verktøy

Mistenker du at noen tenker på å begå selvmord eller lurer du selv på å ta ditt eget liv, ta kontakt med oss. Våre medarbeidere kan nås via e-post og chat, og vi har som målsetning å finnes tilgjengelig døgnet rundt hele året. Ved behov for akutthjelp ring alltid 112. 

Ved å oppmuntre til å prate om selvmord håper vi å kunne bidra til en åpnere dialog og å fjerne fordommer. Dette  for å redde liv. Vi arbeider også for å redusere skammen og stigmaet som er knyttet til det å slite psykisk, og for å forsterke de positive mulighetene hvert enkelt menneske har.

Som medmenneske kan du hjelpe til gjennom å like oss på Facebook og engasjere deg som frivillig – Sammen  hindrer vi selvmord og redder liv!