Hjelp mot selvmord

slider-dawn-1030×360

Å snakke om selvmord

kan redde liv!

- Du kan hjelpe noen som har selvmordstanker!

1. Gjør noe nå
2. Vær bevisst på egne reaksjoner
3. Vær tilgjengelig
4. Spør
5. Kontroller sikkerheten

6. Ta en beslutning om hva du skal gjøre
7. Her finner du hjelp
8. Formidle håp - trøst - be om et løfte
9. Ta vare på deg selv
10. Bli værende

Hvorfor tenker noen på å ta livet sitt?

En som har selvmordstanker kjenner seg ofte isolert, ensom og kan oppleve at ingenting kan hjelpe eller at ingen kan forstå hans eller hennes psykiske smerte. Når man ikke ser noen annen måte å håndtere denne fortvilelsen og smerten på, kan selvmord kjennes som den eneste utveien.

Risikofaktorer og varselssympomer 

Kritiske hendelser som for eksempel:

- tap av en nær person, en relasjon, en jobb, status eller penger.

– Et større svik, å mislykkes på en eksamen, mobbing og annen krenkelse.

– Sykdommer som depresjon, psykoser, alvorlige sykdommer som kreft eller Aids, rusmisbruk, tidligere selvmordsforsøk

Forandringer i oppførsel: 

Når noen oppfører seg annerledes enn de pleier, kan det være at det gjør deg urolig. Om personen er innsluttet, trist, tilbaketrukket og stadig snakker om en følelse av håpløshet kan dette bety at du bør være årvåken. Den det gjelder kan også uttrykke tanker om døden gjennom tegninger, sanger og fortellinger. I noen sammenhenger kan man observere at personen tar avskjed med folk i omgivelsene sine, gir bort eiendeler og lignende. I slike tilfeller er det viktig at du ikke blir sittende igjen alene med bekymringene dine.

Iblant kan en selvmordsnær person oppleves som uvanlig rolig av omgivelsene sine. Vær oppmerksom på at dette kan tyde på at personen har tatt en taus beslutning om å fulløre et selvmord.

Hvordan kan man være til hjelp? 

De fleste som tenker på å begå selvmord kommer seg gjennom krisen. Hjelp og støtte fra familie og venner, samt profesjonelle er ofte en viktig del av dette. Her finner du noen råd.

NØDTILFELLER

Om du befinner seg i en akutt farlig situasjon eller mistenker at noen er på vei til å ta sitt eget liv kan du alltid ringe 113, døgnet rundt, alle dager. Da kan blant annet politi og ambulanse rykke ut.