Gjennom Suicide Rescue kan du være med å gjøre en forskjell på flere ulike måter:

 • Som støttemedlem

  Suicide Rescue virksomhet er helt avhengig av støttemedlemmer, donasjoner og testamenter fra privatpersoner, organisasjoner og bedrifter. Gjennom å bli støttemedlem er du med å sikrer at vi kan fortsette vårt livsviktige arbeid.

  Kontakt oss for å gi en donasjon eller bli støttemedlem her

 • Som frivillig

  Alle kan bli støttemedlemmer, men noen kjenner på at de vil gjør en forskjell. Om du er en av de sistnevnte er du velkommen til å sende inn en søknad om å bli frivillig. Som frivillig i Suicide Rescue forsøker vi å matche det du brenner for opp mot de arbeidsoppgavene vi trenger frivillige til. Dette gjør vi for inspirere deg til å beholde engasjementet ditt slik at du kjenner at arbeidet du legger ned i Suicide Rescue er meningsfylt.

  For å kvalitetssikre at du som frivillig har en grunnleggende forståelse for psykiske helseplager og selvmord tilbyr vi et  webbaserte introduksjon kurs. Etter å ha gjennomført opplæringen blir du en av våre sertifiserte førstehjelpere, og få et personlig diplom. Dette er selvfølgelig gratis.

  Vi syntes det er viktig at de som viser interesse og engasjement også får medbestemmelsesrett. Derfor har alle Suicide Rescue frivillige stemmerett og dermed en unik mulighet til å være med å påvirke organisasjonens fremtid. Dette gjelder ikke bare på det tradisjonelle årsmøtet, men kontinuerlig, gjennom hele året – Det er det vi mener er en virkelig demokratisk organisasjon.

 • Som medarbeider

  I en organisasjon med store ambisjoner og høye forventninger, slik som vi har i Suicide Rescue, kreves det også ekspertise og nøkkelkompetanse som vi ikke alltid kan finne hos våre fantastiske frivillige. Da kan det være aktuelt å finne forskjellige medarbeidere med kompetanse innenfor ulike områder. I oppbyggningsfasen kommer medarbeiderne våre til å jobbe ideelt, men vi håper at vi i fremtiden skal kunne ansette personer i lønnede stillinger. På den måten kan vi i større grad forebygge selvmord og få personer som ønsker å jobbe med Suicide Rescue både på heltid og deltid.

 • Som hverdagshelt

  For oss er alle mennesker like viktige. I Suicide Rescue har ikke utdanning eller tittel noe å si. Derfor kaller vi ambassadørene våre for hverdagshelter.  Utifra individuelle forskjeller og forutsetninger er hverdagsheltene med å gjøre en konkret forskjell mot samme visjon. Det kan være gjennom å synliggjøre Suicide Rescue på steder, plasser og i sammenhenger som vi ellers aldri hadde kunnet syntes i. Eksempelvis på oppslagstavler i butikker, på lokale bibliotek, i skolen eller på ditt lokale NAV-kontor. Kanskje du er god på å undervise eller forelese? Jobber innenfor TV, radio eller andre media, redaksjonelt som journalist, kommentator eller blogger. Lager musikk eller film. Uansett kommer vi gjennom ditt og andres engasjement til å få flere til å prate forebyggende om selvmord og derigjennom fjerne de vonde tabuene, og kanskje også engasjere seg i organisasjonen. I Suicide Rescue kan alle være med å gjøre en forskjell, alle kan bli en hverdagshelt, og sammen kan vi forhindre selvmord og redde liv.

Hvordan kunne du tenke deg å gjøre en forskjell? Kontakt oss!