Odin Skolefoto NO

Odin ble mobbet på to ulike skoler. Han ble bare 13 år.

Vi som samfunn har et stort ansvar når det gjelder å beskytte ungdom mot mobbing, både på skolen og andre steder. Mobbing er en slags gift som får ta over for glede, uskyld og som har en sterk negativ effekt på selvbildet. Ingen familie skal trenge å oppleve dette. Derfor ønsker vi i Suicide Rescue å sende mange varme tanker til Odins familie.

Les historien om Odin her: http://www.vg.no/spesial/2014/odin/

Historien om Odin understreker bare hvor viktig det er å arbeide mot mobbing. Suicide Resce har et mål om å samarbeide med organisasjoner som jobber med å stanse mobbing, fordi det å stanse mobbeproblemet er direkte selvmordsforebyggende.

Vi i Suicide Rescue mener også at at skoler som ikke tar mobbing på alvor står i direkte konflikt med skolens hovedmål. I generell del av læreplanen for norsk skole står det:

”De unge må integreres både personlig og i samfunnslivet på en moralsk sammenfelt måte. Opplæringen skal fremme moralsk og kritisk ansvar for det samfunn og den verden de lever i. Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode – å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling.”

Dette er visjonen for skolen, så hvordan kan vi tillate at noen mobber andre?


Del gjerne dette innlegget på Facebook og i andre sociale medier. Slik kan vi sammen berøre mange andre. Gjennom å like vår Facebook side viser du din støtte til Suicide Rescue i Norge. Takk!

Takk til Fotograf Grinna, Mysen och Maria Mikkelsen, Synnøve Åsebø, Line Møller, Natalie Remøe Hansen (VG)