Å hjelpe noen

slider-dawn-1030×360

Å snakke om selvmord

kan redde liv!

- Du kan hjelpe noen som har selvmordstanker!

1. Gjør noe nå
2. Vær bevisst på egne reaksjoner
3. Vær tilgjengelig
4. Spør
5. Kontroller sikkerheten

6. Ta en beslutning om hva du skal gjøre
7. Her finner du hjelp
8. Formidle håp - trøst - be om et løfte
9. Ta vare på deg selv
10. Bli værende

 • 1. Gjør noe nå

  Du kan redde liv ved å strekke ut en hjelpende hånd. Ikke ta for gitt at det blir bedre eller går over, eller at den du kjenner skal oppsøker hjelp på egenhånd.

 • 2. Vær bevisst på egne reaksjoner

  Når vi er i vanskelige situasjoner kan vi noen ganger oppleve redsel. Dette kan føre til at vi ignorerer situasjonen i håp om at den skal gå over av seg selv. Noen ganger kan det derfor være lurt å diskutere problemene med en du stoler på, slik at du kan fortsette å være til støtte for en som har det vanskelig.

 • 3. Vær tilgjengelig

  Bruk tid sammen med den du hjelper, vis omsorg og omtanke uten å være dømmende, sint eller opprørt. Be den du hjelper om å fortelle om sin egen situasjon og lytt nøye. En del problemer kan kjennes mer håndterbare når man har fått satt ord på dem.

 • ved4. Det er ikke farlig å spørre

  Den eneste måten å finne ut om noen tenker på å begå selvmord er ved å spørre direkte. Det kan kjennes vanskelig, men ved å spørre viser du at du har lagt merke til at noe kan være galt og at du har lyttet.

  Å snakke om selvmord kommer ikke til å vekke noen sovende bjørn, men oppmuntrer i stedet til å snakke om vanskelige følelser og kjennes ofte som en lettelse for den det gjelder. Det er først når man har snakket med vedkommende om det, at han eller hun kan oppsøke den hjelpen som trengs.

  Lov med deg selv at du aldri skal holde selvmordstanker hemmelig for andre.

 • 5. Sikkerhet

  Hvis noen tenker på å begå selvmord er det viktig å vite hvor alvorlige tankene er, og hvor lenge de har vart.

  Eksempler på spørsmål du kan stille er:

  “Har du tenkt på når og hvordan du skal begå selvmord?”

  “Har du tilgang til midler eller har du tenkt å skaffe deg midler slik at du kan gjennomføre planen din?”

  “Har du noen rundt deg som gjør at du kan føle deg tryggere og mer ivaretatt?”

  Spør også om hvordan du kan støtte vedkommende til selv å oppsøke mer hjelp.

 • 6. Bestem hva du skal gjøre og hvordan du skal løse situasjonen slik den er nå

  Nå som du har funnet ut hvordan det står til med vedkommende kan dere diskutere hva dere skal gjøre videre. Du kan trenge hjelp fra andre for å oppmuntre han eller henne til å oppsøke profesjonell hjelp – eller til å ta det første steget mot å få hjelp fra en samboer, foreldre eller nær venn.

 • 7. Her kan du finne hjelp

  Psykiatrisk legevakt

  Fastlegen

  Akutteamene ved de distriktpsykiatriske sentrene

  Personell på skoler: Lærere, helsesøster, psykolog, sosionomer, skolens ledelse, assisenter ved skolen

  Ungdomsmottak, barnevernet

  Prest, imam, diakon

  Du kan hjelpe personen med å forberede seg i forkant av samtalen når han eller hun har bestemt seg for å snakke med noen. Tilby deg å være med. I etterkant av samtalen må du kontrollere at spørsmålet knyttet til selvmord ble tatt opp og hva slags hjelp vedkommende ble tilbudt. Hjelp personen med å følge opp de rådene som ble gitt under samtalen.

 • 8. Formidle håp, gi trøst og be om et løfte

  Selvmordstanker kommer ofte tilbake og når de gjør det er det viktig for personen det gjelder å be om hjelp eller fortelle noen om følelsene og tankene sine. Be personen love å spørre om hjelp. Det gjør det mer sannsynlig at han eller hun faktisk gjør det. Vis at du bryr deg og har forståelse. Det er også viktig å formidle håp.

 • 9. Ta vare på deg selv

  Du som hjelper noen som har selvmordstanker må huske å ta vare på deg selv også. Det kan være følelsesmessig krevende å være støttespiller for noen som har selvmordstanker. Særlig om det varer over lengre tid. Det er viktig at du også har noen å snakke med og ikke blir sittende alene med ansvaret. Ta for eksempel kontakt med venner, familie eller profesjonelle.

 • 10. Bli værende

  Selvmordstanker forsvinner ikke uten at den som er selvmordsnær opplever noen form for forandring i livet. Livsituasjoen, følelseslivet og tankene omkring selvmord kan allikevel bli borte. Opplevelsen av å ha en forutsigbar støttespiller kan være en god hjelp til å håndtere selvmordstankene. Det er viktig at familie, venner og andre viktige personer blir stående i det på en aktiv måte. Selvmordstanker forsvinner ikke av seg selv. Man trenger hjelp til å bli kvitt dem. Det er noe du kan hjelpe til med!